مدیریت کاربران

سرویس oAuth2 پی‌پینگ این امکان را به صاحبان پلتفرم‌ها می‌دهد که برای کاربران خود از پی‌پینگ درگاه پرداخت اختصاصی دریافت نمایند و با اخذ دسترسی به حساب پی‌پینگ آنها، برای آنها پرداخت بسازند. به این ترتیب مبالغ دریافتی هرکدام از کاربران پلتفرم بر روی درگاه پرداخت خودشان انجام شده و تسویه مستقیماً توسط پی‌پینگ انجام خواهد شد.

item
درگاه پرداخت اختصاصی فروشگاه اینترنتی

احراز هویت کاربران

پی‌پینگ با ارائه وب‌سرویس ثبت‌نام کاربران، این شرایط را فراهم کرده است تا صاحبان پلتفرم اطلاعات تایید شده‌ی کاربران خود را جهت ثبت‌نام برای پی‌پینگ ارسال کنند و کاربران نیاز نداشته‌باشند روند ثبت‌نام در پی‌پینگ را طی کنند و با همان اطلاعات که به پلتفرم ارائه داده‌اند، ثبت‌نام شوند.

مسدودسازی پول

item

پی‌پینگ به پلتفرم‌ها، مارکت‌پلیس‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات و ... که تسویه حساب خود را مشروط بر ارائه کامل خدمات توسط فروشنده برای مشتری قرار می‌دهند، وب‌سرویس پرداخت تضمینی ارائه می کند.
با استفاده از این وب سرویس این دسترسی برای صاحبان پتلفرم ایجاد می شود که تا ارائه کامل خدمات، مبالغ وارد شده به حساب کاربر را مسدود کرده و از تسویه آن به حساب بانکی کاربر جلوگیری کنند و پس از انجام کامل خدمت، حساب را آزاد کرده و امکان تسویه حساب برای کاربر فراهم گردد.

تسهیم پول بین پلتفرم و کاربران

در صورتی که مدل همکاری بین صاحب پلتفرم و کاربران آن بر اساس درصدی از فروش باشد، امکان استفاده از وب‌سرویس تسهیم وجود دارد که بر روی هر تراکنش، درصدی به حساب صاحب پلتفرم و باقی مبلغ به حساب کاربر واریز گردد.

item