بدلیل انجام نقل و انتقالات مالی نیاز است تا دریافت کننده پول کاملاً تأیید هویت شود. و همچنین جلوگیری از پول شویی و عملیات های خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران.
مؤسسات مالی و بانک هایی که عضو شتاب نیستند در پی پینگ پشتیبانی نمی شوند.
در حال حاضر در اکانت شخصی کمترین انتقال وجه در پی پینگ ۱۰۰ تومان و سقف آن ۱ میلیون تومان است. در اکانت تجاری هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.
باید بصورت کتبی معرفی نامه ای را خطاب به شرکت مانا تدبیر آواتک بصورت اسکن شده و با مهر و امضاء شرکت داخل چت سایت قرار دهند و همچنین به شماره داخل سایت آنرا فکس نمایند. در این معرفی نامه باید هویت دارنده حساب، اطلاعات بانکی ثبت شده و همچنین نحوه فعالیت تجاری و نام برند را ذکر کنند.