• لطفا بعد از پرداخت بر روی دکمه تکمیل فرآیند خرید کلیک کنید.
• مسئولیت لینک فرستاده شده توسط گــوتـــی به عهده ایشان است.
• پی‌پینگ تنها مسئولیت پرداخت شما به گــوتـــی را به عهده دارد.
• لطفا به لینک فرستاده شده دقت فرمائید. در این لینک حتما باید دامنه payping.ir مشاهده شود.
گــوتـــی

پکیج اول


پرداخت دو هزار تومان برای دریافت پکیج یک
                      

2,000 تومان
2000