• لطفا بعد از پرداخت بر روی دکمه تکمیل فرآیند خرید کلیک کنید.
• مسئولیت لینک فرستاده شده توسط گــوتـــی به عهده ایشان است.
• پی‌پینگ تنها مسئولیت پرداخت شما به گــوتـــی را به عهده دارد.
• لطفا به لینک فرستاده شده دقت فرمائید. در این لینک حتما باید دامنه payping.ir مشاهده شود.
گــوتـــی

پکیج دوم


پرداخت ۵۰۰۰ تومان برای دریافت پکیج دو
                      

5,000 تومان
5000