گروه فرهنگی نوای یاس
اجرای نواهای مذهبی با اشعار مناسب در مدح و رثای آل الله (علیهم السلام)