انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

مراسم گردهمایی و افطاری سالانه
چهارشنبه مورخ 31 خرداد 1396
دانشگاه علم و صنعت- مجمع امام خمینی (ره)
هزینه به ازای هر نفر 15 هزار تومان
ثبت نام همراه فقط برای بستگان نزدیک (همسر و فرزندان) امکان پذیر است.
پرداخت امن قدرت گرفته از