• لطفا بعد از پرداخت بر روی دکمه تکمیل فرآیند خرید کلیک کنید.
• مسئولیت لینک فرستاده شده توسط شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به عهده ایشان است.
• پی‌پینگ تنها مسئولیت پرداخت شما به شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز را به عهده دارد.
• لطفا به لینک فرستاده شده دقت فرمائید. در این لینک حتما باید دامنه payping.ir مشاهده شود.
شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز
تومان