• لطفا بعد از پرداخت بر روی دکمه تکمیل فرآیند خرید کلیک کنید.
• مسئولیت لینک فرستاده شده توسط نرم افزار تحت وب صندوق قرض الحسنه گندم به عهده ایشان است.
• پی‌پینگ تنها مسئولیت پرداخت شما به نرم افزار تحت وب صندوق قرض الحسنه گندم را به عهده دارد.
• لطفا به لینک فرستاده شده دقت فرمائید. در این لینک حتما باید دامنه payping.ir مشاهده شود.
نرم افزار تحت وب صندوق قرض الحسنه گندم
تومان